KAMINI

Kamin Zlatibor

OTVORENI KAMIN:

Mislimo na ložište koje je ozidano od šamota sa rekuperatorom za izduvavanje toplog vazduha, širokim pogledom na otvorenu vatru.

Prednosti: vatra je otvorena, velika, čuje se pucketanje i šum plamena. Tu se može peći i roštilj u zimskim danima. Kontakt sa vatrom je potpuno prirodan i direktan. Otvoren kamin se može priključiti na grejanje vode u radijatorima i time se može dodatno grejati do 70m2 prostora.

Slabosti: ne može se značajno uticati na brzinu razgorevanja vatre i postoji opasnost od iskakanja varnica ako se ne postavi zaštitna mrežica ili staklo. Grejanje postoji ali je stepen iskorišćenja toplotne energije do 60%.

Pogledajte galeriju otvorenih kamina

Kamin Kairo

ZATVORENI KAMIN:

Zahvaljujući razvoju industrijske proizvodnje kamina, danas postoje raznovrsne kasete i ugradni kamini- ložišta od limenog gvožđa, sa vratima i vatrostalnim staklom. Oni se ugrađuju i dekorišu kao zatvoreni kamini.

Prednosti: Ovde je moguće veoma brzo raspaliti intenzivnu vatru u ložištu (za 1 minut), pri čemu je vatra pod punom kontrolom. Nema iskakanja varnica a opasnost od požara time je svedena na minimum. Iskorišćenje toplotne energije dostiže do odličnih 80%, pa su ovi kamini zaista veoma pouzdani kao grejno telo za velike površine. Postoji mogućnost zagrevanja vode u sistemu centralnog grejanja, a time kamin preuzima ulogu kotla- greje do 300m2. Zatvoren kamin se može smestiti na veoma mali prostor.

Slabosti: Ovde je pogled na vatru znatno smanjen- ložište je manje od otvorenog kamina. Vatra je zatvorena, pa se zato ne čuje pucketanje i plamtenje.

Kakva je preporuka?

Predlažemo da kod donošenja odluke o izboru kamina poštujete kriterijume po sledećem redosledu: sigurnost vaše porodice, tehnički i funkcionalno optimalno rešenje, ekonomičnost u eksploataciji, estetika i ambijentalna prilagodljivost. U toj pretrazi mi smo Vaš pouzdan partner a izbor je svakako na Vama.

Pogledajte galeriju zatvorenih kamina